Dutch GAAP Actualiteiten

Update Nederlandse verslagleggingsregels

De Nederlandse regels voor verslaggeving blijven continue in beweging. Bij de totstandkoming van de Nederlandse regels wordt mede gekeken naar veranderingen in andere stelsels, zoals IFRS. Ook zijn aanpassingen nodig door wijzigingen in Europese regelgeving, die gevolgd worden door aanpassingen in de Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek, Boek 2). Verder verandert de wereld om ons heen, de economische realiteit wordt complexer, en dat kan ook weer zijn weerslag hebben op de financiële verslaggeving.In de actualiteiten Dutch GAAP wordt u in een korte tijd geïnformeerd over de veranderingen in wet- en regelgeving, zoals nieuwe (ontwerp) Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, eventuele wijzigingen in Boek 2 van het BW, en voor zover relevant uitspraken van de Ondernemingskamer. Daarbij gaan wij nader in op de gevolgen voor de jaarrekening. De meeste aandacht zal uitgaan naar de grote en middelgrote ondernemingen.Voor zover dit wenselijk is zal de training cijfervoorbeelden en oefenmateriaal bevatten.

De inschrijfperiode is niet actief.

Indien u eerder al een profiel heeft aangemaakt, kunt u rechtsboven inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Kaart
Locatie
Kantoor PwC Amsterdam
Thomas R. Malthusstraat 5
1066 JR Amsterdam